Alapfogalmak

Műszaki vonatkozású fogalmak

Fogalom Meghatározás
GSM: Global System for Mobil Communications Nemzetközi, második generációs mobil telekommunikációs szabvány.
1800MHz-es GSM rendszer Olyan rendszer, melynek üzemi frekvenciatartománya az 1800 MHz-es frekvenciasávban van.
3G-szolgáltatás Harmadik generációs mobil távközlési rendszerekre utaló rövidítés.
Mobil-telekommunikációs adatátviteli technológia, melynek célja az adatátvitel felgyorsítása, újabb kommunikáció-fajta alkalmazása (pl.: videotelefonálás).
900 MHz-es GSM rendszer Olyan rendszer, melynek üzemi frekvenciatartománya a 900 MHz-es frekvenciasávban van.
Bázisállomás Kis teljesítményű adó-vevő berendezés, adási teljesítménye néhányszor 10 Watt, amelyen keresztül a körzetében tartózkodó mobilkészülékek a kommunikációs kapcsolatot tartják.
Cella A mobiltelefon hálózat egy bázisállomásán levő antenna által lefedett terület. Egy bázisállomás általában 3 cellával rendelkezik.
EDGE-technológia: Enhanced Data rates for GSM Evolution Az EDGE új modulációs eljárás a GSM rádiócsatorna sebességének növelésére. Jó rádiós vételi környezetben maximálisan háromszoros sebességnövekedés érhető el.
Global Az egész világra kiterjedő, világméretű hálózat.
GPRS-szolgáltatás: General Packet Radio Service Csomagkapcsolt rádiós adatátvitel, melynek lényege, hogy több előfizető használhatja egyidejűleg ugyanazt a csatornát, mivel mindenki csak a tényleges adat- forgalom ideje alatt foglalja a hálózatot.
Lefedettség, lefedési terület Az a terület, ahol az előfizetők a szolgáltatást igénybe vehetik.
Roaming – barangolás Saját SIM-kártyánkkal külföldön történő telefonálás.
UMTS-technológia: Universal Mobile Telecommunications System Szabványos harmadik generációs univerzális mobil távközlési rendszer megnevezése. (Európában a 3G-szolgáltatás mobil technológia-rendszer, a vezetékes hálózatokéval megegyező minőségben folytatható kommunikáció: tökéletesen élvezhető mozgóképek, HIFI minőségű zenei fájlok stb.)
WHO: World Health Organization Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete.

 

Egészségügyi vonatkozású fogalmak

Fogalom Meghatározás
Alapkorlát Az a határérték, amelyet semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. Az alapkorlátok biztonsági faktorokat is tartalmaznak.
Biztonsági faktor – 10 Az adott frekvencián belül az alapkorlát legfeljebb tizedrésze annak az expozíciónak, amelynél egyáltalán valamilyen biológiai hatást találtak.
CENELEC: European Commiittee for Electrotechnical Standarisation Az EU Elektrotechnikai Szabvány Bizottsága – Az EU méréstechnikai szabványai dolgozza ki
Egészségügyi határérték A megengedő határérték az egészségre bármilyen hatást kiváltó érték legalább tized-ötvened része alatt van, tehát jelentős biztonsági faktort vesznek figyelembe.
Elektromágneses hullámok Nem ionizáló sugárzás, amely többek között a kezünkben lévő mobiltelefon és a bázisállomás antennája közötti az összeköttetést biztosítja.
Elektromágneses környezet A mobiltelefóniában egy adott területen belül rádiófrekvenciás sugárzások összessége – TV, URH rádió, mikrohullámú sütő.
Elővigyázatossági elv Az elővigyázatossági elv egy olyan kockázatkezelési irányelv, amelyet nagyfokú tudományos bizonytalanság esetén alkalmaznak, válaszolva az esetlegesen súlyos kockázat ellen teendő intézkedések szükségességére, a tudományos kutatások eredményének kivárása nélkül.
Expozíciós határérték Megengedhető határérték, az az érték, mely sugárterhelés esetén az emberi szervezetre nem ártalmas.
ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiotion Protection Az ENSZ Sugárvédelmi Bizottsága – Nem-Ionizáló Sugárzás Védelem Nemzetközi Bizottsága
Lakossági megengedett egészségügyi felső határérték A lakókörnyezeti, egész élettartamra vonatkoztatott elektromágneses sugárzás megengedett felső határértéke életkortól és nemtől függetlenül.
MSZ 16260-86 A nagyfrekvenciás elektromágneses tér megengedett határértékei – Magyar Szabványügyi Hivatal
MSZT : Magyar Szabványügyi Testület CENELEC szabványait honosítja
Munkahelyi megengedett felső egészségügyi határérték Napi 8 órára, 40 órás munkahétre vonatkoztatott elektromágneses sugárzás megengedett felső határértéke munkavállalók esetében.
Nem ionizáló sugárzás Olyan elektromágneses hullámok, amelyek energiája olyan alacsony, hogy élő szervezetek szerves molekuláira bizonyítottan nincs roncsoló hatással. Biológiai hatásaikban lényegesen eltérnek az ionizáló (pl. röntgen, gamma) sugárzásokétól.
RF Rádiófrekvenciás sugárzás
SAR: Specific Absorptin Rate Fajlagosan elnyelt teljesítmény. Egységnyi biológiai tömegben elnyelt teljesítmény, mértékegysége W/kg
Sugáregészségügyi alapelv Bármilyen sugárzás hatását az emberben elnyelt sugárzásra vonatkozóan kell meghatározni.
KAPCSOLAT
Megaline Kft. 2012 ©